Ησυχία των ζωντανών νεκρών

Ησυχία των ζωντανών νεκρών

Δύο μονόλογοι του συγγραφέα ενώνονται σε μια ενιαία παράσταση για την έλλειψη επικοινωνίας στις ανθρώπινες σχέσεις.


Ερμηνεύουν: Γ. Κωσταράς, Β. Ιωάννου. Σκην.-κοστ.: Μπ. Λυρίτη. Μουσ.: Ιωάν. Προμπονάς.