Οδηγός Μουσικής

Void Droid

Επιστρέφουν στις συναυλιακές σκηνές με μια νέα ανάγκη για ηχητική διαφοροποίηση και το φρέσκο «Bipolar».