μastroKristo

Παρουσιάζει το «Departures»: ένα νοτούρνο για πιάνο, τούμπα, φαγκότο και μαγνητοταινίες. Συνθέσεις εμπνευσμένες από τη νύχτα, θα συναντήσουν την αστρονομία και την παρατήρηση πλανητών με το τηλεσκόπιο Δωρίδη.