Η Κυρά Φροσύνη και ο Αλή Πασάς

Η Κυρά Φροσύνη και ο Αλή Πασάς

  • 1960
  • Α/Μ
  • Διάρκεια: 80'