Η ΒΡΩΜΙΑ

Η ΒΡΩΜΙΑ

  • THE SCUM
  • 1979
  • Έγχρ.

Οξύτατη καταγγελία ενάντια στο αγγλικό σωφρονιστικό σύστημα που μετατρέπει τους ανηλικους φυλακισμένους σε χειρ ότερ α όντα απ' ότι όταν πρωτοφυλακίστηκαν.