Χαΐνηδες

Σε ένα μεγάλο ταξίδι από την Κρήτη στην Ανατολή και από τη Μικρά Ασία στα Βαλκάνια. Με τον δικό τους μοναδικό τρόπο.