Έρρικα Πατρικίου

Σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στις κορυφές του ελληνικού τραγουδιού.