Γιώργος & Νίκος Στρατάκης

Τα δύο αδέλφια μεταφέρουν την αγάπη για τη μουσική της Κρήτης συντροφιά με εκλεκτούς φίλους μουσικούς.