Ο Γόης

  • 1969
  • Α/Μ
  • Διάρκεια: 87'
  • 1,5

Ευχάριστη κωμωδία παρεξηγήσεων χάρη στους δύο πρωταγωνιστές που βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα (Βουτσάς και Εξαρχάκος). Εκείνοι σώζουν ένα μέτριο σενάριο με πολλές ομοιότητες με εκείνο του «Φίλου μου του Λευτεράκη».