Σινεμά με τον Φρόυντ

Είσ.: € 7.

Κυριακή 4
12.00 Οι Βοσκοί (Νίκος Παπατάκης, 1967). Θα ακολουθήσει συζήτηση.