«Σινεμά και ψυχανάλυση»

«Κλέφτες Καταστημάτων» (Χιροκάζου Κορεέντα, 2018) την Κυριακή 26/1, στις 14.00. Ακολουθεί συζήτηση. Είσ.: € 5.