Σινεμά εκτός Στέγης: Στο Άγνωστο και ακόμα Παραπέρα

Είσ.: € 4, 6 (δύο προβολές της ίδιας ημέρας).

Τρίτη 5
19.00 Automania 2000 (Τζον Χάλας, 1964) / Αλφαβίλ (Ζαν-Λικ Γκοντάρ, 1965)
21.00 Το Δέκατο Θύμα (Έλιο Πέτρι, 1965)