Σινεμά εκτός Στέγης: Στο Άγνωστο και ακόμα Παραπέρα

Είσ.: € 4, 6 (δύο προβολές ίδιας ημέρας)

Τρίτη 24
19.00 World of Tomorrow (Ντον Χέρτζφελντ, 2015) / World of Tomorrow Episode Two: The Burden of Other People’s Thoughts (Ντον Χερτζφελντ, 2017) / Ο Θαυμαστός Κόσμος του Ιουλίου Βερν (Κάρελ Ζέμαν, 1958)
21.30 Mothra (Ισίρο Χόντα, 1961)