Προβολή του κύκλου «Πολιτική της Αναπαράστασης»

Είσ.: € 5.

Δευτέρα 18
19.00 Μια Ξεχωριστή Μέρα (Ετόρε Σκόλα, 1977)