Προβολή του αφιερώματος «Η Πρόκληση του Πάθους – Από τον Έρωτα στο Θάνατο»

Είσ.: € 7.

Κυριακή 11
12.00 Ερωτική Επιθυμία (Γουόνγκ Καρ Βάι, 2000)