Προβολή της ταινίας «Royal Opera House: Carmen»

Πέμπτη 19 και 21-24/4
23.30 Royal Opera House: Carmen (Γιάκουμπ Χρούσα, 2018)