Προβολή της Documenta 14 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Είσ.: € 5.
Τρίτη 4
21.00 If I Think of Germany at Night (Ρόμουαλντ Καρμακάρ, 2017)