Προβολή της Documenta 14 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Είσ.: € 5.
Τρίτη 27
20.00 The Invisible Hands (Μαρίνα Τζιότι, 2017)