Προβολή της Documenta 14 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Είσ.: €5
Τρίτη 2
20.00 Μια Όπερα του Κόσμου (Μανθία Ντιαβάρα, 2017).