Προβολή της Documenta 14

Είσ.: € 5.
Τρίτη 20
20.00 In Search of Ladino (Νταβίν Πέρλοβ). Εισαγωγή: Χίλα Πέλεγκ, Ρένα Μόλιο. Ακολουθεί συζήτηση με τις Γελ Πέρλοβ και Ρένα Μόλιο.