Προβολή συνοδεία ζωντανής μουσικής

Είσ.: € 7.

Τρίτη 5
21.00 Ο Στρατηγός (Μπάστερ Κίτον, 1926) συνοδεία ζωντανής μουσικής.