Προβολή συνοδεία ζωντανής μουσικής

Είσ.: € 7

Παρασκευή 27
21.00 Satan Triumphant (Γιάκοβ Προταζάνοφ, 1917) συνοδεία ζωντανής μουσικής από τους Solar Group.