Προβολή στο πλαίσιο του «Σινεμά με τον Φρόιντ»

Είσ.: € 7.

Κυριακή 21
17.00 Όλα είναι Δρόμος (Παντελής Βούλγαρης, 1998). Ακολουθεί συζήτηση.