Προβολή CineDoc στο Δαναό

Είσ.: € 6.

Κυριακή 8
16.00 Ultra: The Real Marathon (Μπάλατς Σιμόνι, 2016).