Προβολές του «Midnight Express»

«Lucifer Rising» (Κένεθ Άνγκερ, 1972) και «Hausu» (Νομπουχίκο Ομπαγιάσι, 1977) το Σάββατο 23/3 στις 00.30. Είσ.: € 5.