«Κυριακάτικες Αφηγήσεις»

Είσ.: € 4
Κυριακή 28
24.00 The Cat: Procession (2013), The Beginning: Living Figures Dying (2013) και Esiod (2016) του Κλέμενς βον Βεντμάγερ. Ακολουθεί συζήτηση με τον σκηνοθέτη.