Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Micro μ

Είσ.: € 6 (σπουδαστικό), € 8 (ελληνικό διαγωνιστικό), € 6 (διεθνές διαγωνιστικό).

Παρασκευή 8

21.15 Σπουδαστικό τμήμα

Σάββατο 9

18.30 Ελληνικό διαγωνιστικό τμήμα

Κυριακή 10

20.15 Διεθνές διαγωνιστικό τμήμα