Ειδική προβολή

«Ζώνες και Περάσματα» (Ηρώ Σιαφλιάκη, 2018) το Σάββατο 8/2, στις 16.30. Ακολουθεί συζήτηση.