Αφιέρωμα στον Μάριο Μπρέντα

Είσ.: € 5. Προβολές παρουσία του σκηνοθέτη.


Σάββατο 11


19.00
Σοκάκι της Πιετά

21.00 Μπάρναμπο των Βουνών

 

Κυριακή 12

19.00 Το Χαμόγελο του Γάτου

21.00 Σώμα σε Σώμα