Αφιέρωμα «Στον Αστερισμό της Σοφία Λόρεν»

Είσ.: € 7.00, € 5.00 (παιδ.-φοιτ./ άνω των 65 & εκπαιδευτικοί/ατέλεια/στρατιωτικο), €3.00 (άνεργοι).
Πέμπτη 21 - Παρασκευή 22
20.00 Το Ηλιοτρόπιο (Βιτόριο ντε Σίκα, 1970)
Σάββατο 23 - Κυριακή 24
20.00 Η  Ατιμασμένη (Βιτόριο ντε Σίκα, 1960)
Δευτέρα 25 - Τετάρτη 27
20.00 Μια Ξεχωριστή Μέρα (Ετόρε Σκόλα, 1977)