Αφιέρωμα στην Αλεξάντρα Γκιούλια

Είσ.: € 5. Παρουσία της σκηνοθέτιδας.

Δευτέρα 9
22.45 Ταινίες μικρού και μεσαίου μήκους: Valea Jiului – Notes (2018) / God plays Sax, the Devil Violin (2004) / Today I was Young and Pretty (2007)