Αφιέρωμα στα ντοκιμαντέρ του Infowar

Ημερήσιο εισιτ.: € 7 / Φοιτ.: € 6.
Πέμπτη 2
17.00 Debtocracy (2011) / 18.15 Catastroika (2012) / 20.00 Fascism Inc (2014) / 21.30 Πάνελ με τον σκηνοθέτη Άρη Χατζηστεφάνου / 22.00 This is not a coup (2016)