Αφιέρωμα «Με το βλέμμα της κριτικής»

Είσ.: € 3.

Παρασκευή 3

19.00 Το Σπίτι των Άλλων (Ρουσουντάν Γκλούριντζε, 2016)
21.00 Μύγες του Χειμώνα (Όλμο Ομέρτζου, 2018)