Αφιέρωμα «Η χαμένη λεωφόρος του ελληνικού σινεμά: Αθήνα, Σ' Αγαπώ να της Λες»

Εισ.: 5€
Παρασκευή 24
00.30 Μανία (Γιώργος Πανουσόπουλος, 1985)