4ο Athens Open Air Film Festival

Δευτέρα 28
21.00 All That Jazz (Μπομπ Φόσι, 1979)