2ο CineDoc Kids Festival

Είσ.: € 6, 5 (μέχρι 12 ετών).

Σάββατο 20
15.30 Επιχείρηση Αρκτική (Γκρέτε Μπου-Βα, 2014)

Κυριακή 21
15.30 Τραγουδώντας με τον Angry Bird (Χιέβον Γι, 2016)