11ο Athens Open Air Film Festival

Είσοδος ελεύθερη.

Παρασκευή 9

21.30 Δι' Ασήμαντον Αφορμήν (Τάσος Ψαρράς, 1974)