11ο Athens Open Air Film Festival

Είσοδος ελεύθερη.

Δευτέρα 5

21.30 Τα Ταξίδια του Σάλιβαν (Πρέστον Στάρτζες, 1941)
23.00 Η Γυναίκα Πειρασμός (Πρέστον Στάρτζες, 1941)