10ο Athens Open Air Festival

Είσ.: € 6.

Τρίτη 18

21.00 Ανατομία ενός Εγκλήματος (Ότο Πρέμινγκερ, 1959)