100 Λεπτά Ντοκιμαντέρ Ελλάδα

Σάββατο 1/4 και Κυριακή 2/4
Εισ.: 5€
15.30 «Τρου Μπλου» / «Τα Σημάδια του Ουρανού»