Αλμπέρ Ρεμί

Τα 400  Χτυπήματα

Τα 400 Χτυπήματα
Les Quatre Cents Coups

Σινεφίλ 1959 | Α/Μ | Διάρκεια: 93'