Λοράν Καντέ

ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
VERS LE SUD

Κοινωνική 2005 | Έγχρ. | Διάρκεια: 105'

Επιστροφή στην Ιθάκη

Επιστροφή στην Ιθάκη
Retour a Ithaque

Δραματική 2014 | Έγχρ. | Διάρκεια: 95'

7 Μέρες στην Αβάνα

7 Μέρες στην Αβάνα
7 Days in Havana / 7 Dias en la Habana

Κοινωνική 2012 | Έγχρ. | Διάρκεια: 129'

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
L' EMPLOI DU TEMPS

Σινεφίλ 2001 | Έγχρ. | Διάρκεια: 132'

Ανάμεσα στους Τοίχους

Ανάμεσα στους Τοίχους
Entre Les Murs

Σινεφίλ 2008 | Έγχρ. | Διάρκεια: 128'