Γκασπάρ Νοέ

Climax

Climax

Σινεφίλ 2018 | Έγχρ. | Διάρκεια: 95'

Love

Love

Σινεφίλ 2015 | Έγχρ. | Διάρκεια: 135'

7 Μέρες στην Αβάνα

7 Μέρες στην Αβάνα
7 Days in Havana / 7 Dias en la Habana

Κοινωνική 2012 | Έγχρ. | Διάρκεια: 129'

ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟΣ

ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟΣ
IRREVERSIBLE

Σινεφίλ 2002 | Έγχρ. | Διάρκεια: 100'

Μόνος Εναντίον Όλων

Μόνος Εναντίον Όλων
Seule Contre Tous

Σινεφίλ 1998 | Έγχρ. | Διάρκεια: 92'

banner