Γιώργος Αυγερόπουλος

Παρόντες

Παρόντες

Ντοκιμαντέρ 2021 | Έγχρ. | Διάρκεια: 84'

Agora ΙΙ. Δεσμώτες

Agora ΙΙ. Δεσμώτες

Ντοκιμαντέρ 2020 | Έγχρ. | Διάρκεια: 110'

Μέχρι την τελευταία Σταγόνα

Μέχρι την τελευταία Σταγόνα

Ντοκιμαντέρ 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 60'

Το Χαμένο Σήμα της Δημοκρατίας

Το Χαμένο Σήμα της Δημοκρατίας

Ντοκιμαντέρ 2014 | Έγχρ. | Διάρκεια: 65'

Agora. Από τη Δημοκρατία στις Αγορές

Agora. Από τη Δημοκρατία στις Αγορές

Ντοκιμαντέρ 2014 | Έγχρ. | Διάρκεια: 116'

banner