ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ - ΠΟΠ - ΠΓΕ οίνοι

Οι οίνοι με Ονομασία Προέλευσης (για την ακρίβεια Ο.Π.Α.Π./ Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας ή Ο.Π.Ε. / Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη) είναι κάτι ανάλογο με τους Γαλλικούς Α. Ο. C. / Appellation d’ Origine Controlee και βασίζονται στην έννοια του Οικοσυστήματος.

Με τη λέξη «Οικοσύστημα» υπονοείται ο συνδυασμός τριών παραγόντων (Εδαφολογική σύνθεση / Κλιματολογικές συνθήκες / Ποικιλία Αμπέλου) που επιτρέπει με την ανθρώπινη συμβολή την παραγωγή κρασιών με διακεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τα κρασιά που έχουν δικαίωμα στον χαρακτηρισμό αυτό ξεχωρίζουν από την κόκκινη (Ο.Π.Α.Π.) ή την μπλε (Ο.Π.Ε.) ταινία σήμανσης που υπάρχει στο λαιμό της φιάλης. Ο χαρακτηρισμός ενός κρασιού με την ένδειξη Ο.Π.Ε. αφορά αποκλειστικά επιδόρπιους οίνους ενώ ο χαρακτηρισμός Ο.Π.Α.Π. αφορά τόσο ξηρούς όσο και επιδόρπιους. Τόσο οι περιοχές όσο και οι ποικιλίες αμπέλου που έχουν σχέση με τα εν λόγω κρασιά καθορίζονται με νομοθετικά διατάγματα και με βάση προηγούμενες μελέτες που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το υπό μελέτη οικοσύστημα προσφέρεται για την παραγωγή οίνων ανωτέρας ποιότητας. Η απαραίτητη προϋπόθεση για διασφάλιση της ανωτέρας ποιότητας είναι φυσικά η γευστική δοκιμή για την πιστοποίηση της. Κάτι τέτοιο όμως μέχρι στιγμής δεν συμβαίνει με αποτέλεσμα οι πιο πάνω ενδείξεις να εγγυώνται απλά την προέλευση του κρασιού χωρίς να σημαίνουν (σε πολλές περιπτώσεις) κάτι ιδιαίτερο ποιοτικά.Ετικέτες από τον Alpha Wine Guide


Κρασί

Χρώμα / κατηγορία

Ποικιλίες

όλες οι ποικιλίες

Τα εξαιρετικά

Αναζήτηση ετικέτας

Αναζητήστε ετικέτες από τον ελληνικό αμπελώνα δίνοντας μέρος του ονόματος ή του παραγωγού

Παραγωγοί

όλοι οι παραγωγοί

Το κρασί στην Ελλάδα

Οίνοι ΟΠΑΠ

ονομασίες προέλευσης ανωτέρας ποιότητας

Τοπικοί οίνοι

Τοπικοί οίνοι ανά διαμέρισμα

Το κρασί στο εξωτερικό