Συνεργασία Astir και Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών για την Astir Marina 23/07/2020

Την σύναψη συνεργασίας με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών- ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. ανακοίνωσε η Astir στο πλαίσιο του έργου ανάπλασης του Astir Marina. Το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. θα αναλάβει τον ρόλο του περιβαλλοντικού συμβούλου του έργου με την μακροχρόνια εμπειρία που κατέχει να είναι το «κλειδί» για την επιλογή του.

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση επιλογής του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών στηρίχθηκε τόσο στην επί χρόνων εμπειρία που έχει το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ στις αναλύσεις και στις αξιολογήσεις του πυθμενικού υλικού καθώς επίσης και στην δυνατότητα διάθεσης και χρήσης του κατάλληλου εξοπλισμού (εργαστήρια, πλωτό μέσο, μηχανήματα λήψης πυθμενικών δειγμάτων σε μεγάλα βάθη κ.λπ.) για την διευκόλυνση του έργου.

Με αυτή την συνεργασία η Astir έρχεται ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία μιας παγκόσμιας κλάσης μαρίνας, η οποία θα αποτελέσει βασικό πυλώνα της συνολικής επένδυσης και περιλαμβάνει την αναβάθμιση της θαλάσσιας ζώνης, του ευρύτερου λιμενοβραχίονα, καθώς και τη δημιουργία υποδομών ήπιας ανάπτυξης στην ξηρά.

Σε δήλωσή της αναφορικά με τη συνεργασία της Astir με το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας Πέννυ Ζαγλαρίδου, ανέφερε σχετικά: «Το σχέδιο ανάπλασης της Astir Marina έχει δημιουργηθεί με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό συμπράττουμε με το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., αρμόδιο φορέα με πολυετή πείρα και εξειδικευμένη γνώση που θα εξασφαλίσει σε κάθε στάδιο της συνεργασίας μας την υποδειγματική διαχείριση και πιστοποίηση των βυθοκορημάτων και γενικότερα όλων των περιβαλλοντικών ζητημάτων του έργου».