Ερμιόνη - Πορτο Χέλι

Τι να δείτε

Σπήλαιο Φράγχθι
Είναι ένα από τα σημαντικότερα σπήλαια της Ευρώπης και σίγουρα της Ανατολικής Μεσογείου, με ίχνη κατοίκησης ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους και σπάνια ευρήματα που εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείου του Ναυπλίου.

Ταξίδια για κάθε στυλ