Οι κριτικές του κοινού

Ένα κορίτσι με ίσκιο αγοριού

Κοινωνικό
Διαρκεια : 45 '

Σκηνοθ.:Αν. Καπουσίζη
Από την ομάδα ARTimeleia. Με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Πληροφορίες Πληροφορίες για τη παράσταση

Οι κριτικές του κοινού

Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα κριτικές από το κοινό
banner