Οι κριτικές του κοινού

Ημερολόγια καραντίνας

Σκηνική Σύνθεση
Διαρκεια : 70 '

Σκηνοθ.:Γ. Κοντοπόδης
Ερμηνεύουν: Δ. Κατσίκας, Αντ. Λουβιτάκης, Αλ. Μικέλης, Κ. Μοίρα, Ελ. Τριπαμπούκη, Ειρ. Τσίτουρα.

Πληροφορίες Πληροφορίες για τη παράσταση

Οι κριτικές του κοινού

Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα κριτικές από το κοινό