Οι κριτικές του κοινού

It’s not about if you will love me tomorrow_Μέρος 2

Χορός
Διαρκεια : 60 '

Χορογρ.:Αν. Μαραθάκη
Χορεύουν: Κ. Καλλιβρετάκης, Κ. Καρρά, Λ. Παπαδάκη, Γ. Φριντζήλας. Ηχητ. σχεδ.: Λ. Πηγούνης. Φωτ.: Ν. Βασιλόπουλος. Κατασκ. πλατφόρμας: Φ. Βασιλείου.

Πληροφορίες Πληροφορίες για τη παράσταση

Οι κριτικές του κοινού

Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα κριτικές από το κοινό